Disclaimer

Door deel te nemen aan een Kundalini NRGY sessie van Lizette van de Weerd verklaar je dat je de volgende disclaimer hebt gelezen en ermee akkoord gaat. Kundalini NRGY is niet wetenschappelijk onderzocht of op enigerlei wijze bewezen en alle resultaten en claims zijn alleen gebaseerd op ervaringen. Kundalini NRGY kan zowel fysieke bewegingen geven als een mogelijkheid tot verbeterd mentaal, fysiek en emotioneel welzijn.

Zoals bij elke (fysieke) activiteit is het risico op blessures altijd aanwezig en niet uit te sluiten. Luister altijd naar jouw eigen lichaam en vraag zo nodig steun aan de begeleider. Je bent zelf volledig verantwoordelijk voor alle schade die door deelname kan ontstaan.

Kundalini NRGY is geen vervanging voor medische of psychologische hulp, onderzoek, diagnose of behandeling. Kundalini NRGY wordt niet aanbevolen en is niet veilig voor mensen die gevoelig zijn voor ernstige mentale instabiliteit, manie of psychose. Kundalini NRGY wordt niet aanbevolen in het laatste trimester van de zwangerschap.

Door deel te nemen aan de sessie, bevestigt je dat je in goede gezondheid verkeert en in de fysieke en mentale conditie bent om deel te nemen. Je gaat er hierbij mee akkoord onherroepelijk afstand te doen van alle claims die je nu of in de toekomst tegen Kundalini NRGY, Lizette van de Weerd of een van haar facilitators hebt.

Voor vragen of meer informatie neem dan contact met ons op.

English disclamer

By joining a Kundalini NRGY session BY Lizette van de Weerd you certify that you have read and agreed to the following disclaimer. Kundalini NRGY is not scientifically studied or proven in any way and all results and claims are evidence based only. Kundalini NRGY may involve physical movements as well as an opportunity improved mental, physical, and emotional wellbeing.

As is the case with any (physical) activity, the risk of injury is always present and cannot be eliminated. Always listen to your own body and ask for support from the facilitator if needed. You alone are full responsibility for all damages, which may occur through participation.

Kundalini NRGY is not a substitute for medical or psychological attention, examination, diagnosis, or treatment. Kundalini NRGY is not recommended and is not safe for those prone to severe mental instability, mania or psychosis. Kundalini NRGY is not recommended in the last trimester of pregnancy.

By joining the session, you affirm that you are in your good health, physical and mental condition to join. You hereby agree to irrevocably release and waive any claims that you have now or may have hereafter against Kundalini NRGY,  Lizette van de Weerd or any of its facilitators.

For questions or more information, please contact us.

Kundalini NRGY - The joy of being alive
https://studionrgy.nl/wp-content/uploads/2023/11/scroll-chakras-001-muladhara.png
https://studionrgy.nl/wp-content/uploads/2023/11/scroll-chakras-003-manipura.png
https://studionrgy.nl/wp-content/uploads/2023/11/scroll-chakras-002-swadhisthana.png
https://studionrgy.nl/wp-content/uploads/2023/11/scroll-chakras-006-ajna.png
https://studionrgy.nl/wp-content/uploads/2023/11/scroll-chakras-005-vishuddha.png
https://studionrgy.nl/wp-content/uploads/2023/11/scroll-chakras-004-anahata.png
https://studionrgy.nl/wp-content/uploads/2023/11/scroll-chakras-007-sahasrara.png
https://studionrgy.nl/wp-content/uploads/2023/11/scroll-chakras-001-muladhara.png